Atradius - nový model v proplácení nákladů za vymáhání

Jaká zlepšení mohou klienti očekávat?
 
Efektivnější správu případů přes Atrium
Nezaplacení pohledávky se budete registrovat pouze v online systému Atrium. Pokud pro vymáhání klient využívá služeb inkasní kanceláře Atradius Collections, budou všechny takto poskytnuté informace a dokumenty předány automaticky nejen pojišťovně, ale také naší inkasní kanceláři.  Atrium dále umožní spravovat případy, sledovat jejich aktuální stav, předávat informace například o platbách či jiných změnách.
 
Snížení množství faktur
Výrazně se sníží množství vystavených faktur. Vzniklé náklady za vymáhání bude Atradius Collections fakturovat až v okamžiku ukončení vymáhání nebo šetření škodné události.
 
Jednodušší proplácení nákladů za vymáhání
Pojišťovna uhradí celkovou částku faktury, kterou na klienta vystavila Atradius Collections. Poté klientovi zašle vyúčtování podílu pojištěných a nepojištěných nákladů včetně faktury od Atradius Collections. Podle pokynů uvedených ve vyúčtování klient uhradí pouze případný podíl nepojištěných nákladů a částku DPH přímo na bankovní účet pojišťovny.
 
V návaznosti na tyto plánované změny je nutné s klienty uzavřít nejpozději do 31. července 2018 novou smlouvu o vymáhání pohledávek nebo dodatek ke smlouvě.  V opačném případě nebude po tomto termínu moci Atradius Collections převzít pohledávky na vymáhání, což by mohlo mít negativní vliv na případné budoucí pojistné plnění.
Zpět na výpis novinek