Pojistná smlouva

Všechny pojišťovny sjednávají pojistné smlouvy zpravidla na jeden rok s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Každá z nich má své specifické podmínky pojištění, které nastaví přesně podle vašich potřeb. Součástí smlouvy je elektronický přístup ke správě vašich pohledávek, tzv. online, díky kterému žádáte o úvěrové limity, hlásíte pojistné události, atd. Odkazy na elektronické portály jednotlivých pojišťoven najdete v sekci on-line.
Pomůžeme vám vyplnit formulář, na jehož základě pojišťovny vypracují své návrhy pojistných smluv. Mimo jiné v nich upřesní:
·         země, na které se pojištění vztahuje
·         výši pojistného
·         maximální výši plnění
·         pojistné kvóty (spoluúčasti)
·         lhůty pro ohlášení nezaplacených pohledávek
·         karenční lhůty (viz zde)
·         vyúčtování škody