CREDEA

Mezinárodní asociace specializovaných makléřů na pojištění pohledávek si vybrala PM Czech & Partner, s.r.o. za partnera pro Českou republiku.
 
Členové CREDEA v jednotlivých zemích mají s pojištěním pohledávek dlouholeté zkušenosti:
  • nezávislí specializovaní makléři nebo
  • pracovali v minulosti u jedné z pojišťoven pojišťujících pohledávky
 
Sdílení informací a poznatků neustále posouvá nastavenou laťku ve specializované oblasti pojištění pohledávek výš a dává možnost rozšiřovat stávající služby o osvědčené postupy, které jsou běžné v jiných zemích. Dennodenní kontakt se všemi aktivními pojišťovnami na trhu od obchodního oddělení přes upisovatele rizik až po likvidátory škodných událostí nám přináší stále nové výzvy.
 
Naše členství v CREDEA přináší:
 
  • větší komfort klientům se sídlem v České republice a pobočkami v jiných státech
  • lokální servis zahraničním zákazníkům s pobočkou v České republice, možnost správy pojištění i pro mateřskou společnost a pobočky ve skupině
  • přístup ke znalostem a odlišnostem trhů pojištění pohledávek ve světě
Více se dozvíte zde: