Pojistné


Pojišťovny počítají výši pojistného dvěma způsoby: buď podle obratu, nebo podle salda pohledávek na konci měsíce. Zpravidla se ale pohybuje v jednotkách promile. Záleží mimo jiné na platebních podmínkách, zemi odběratele, rizikovosti odběratelů, výši náhrady škody, apod.
 
Výpočet podle obratu
Pojistné platíte za příslušnou pohledávku pouze jednou, a to v měsíci, kdy pohledávka vznikne.
 
Výpočet podle salda pohledávek
V porovnání s předchozím výpočtem je pojistné nižší. Dokud však není pohledávka odběratelem uhrazena, jste povinni za ni příslušné pojistné platit.