Mezinárodní asociace specializovaných makléřů na pojištění pohledávek si vybrala PM Czech & Partner, s.r.o. za partnera pro Českou republiku.

Členové CREDEA v jednotlivých zemích mají s pojištěním pohledávek dlouholeté zkušenosti:

—  nezávislí specializovaní makléři nebo pracovali v minulosti u jedné z pojišťoven pojišťujících pohledávky

—  Sdílení informací a poznatků neustále posouvá nastavenou laťku ve specializované oblasti pojištění pohledávek výš a dává možnost           rozšiřovat stávající služby o osvědčené postupy, které jsou běžné v jiných zemích. Dennodenní kontakt se všemi aktivními pojišťovnami       na trhu od obchodního oddělení přes upisovatele rizik až po likvidátory škodných událostí nám přináší stále nové výzvy.

Naše členství v CREDEA přináší:

—  větší komfort klientům se sídlem v České republice a pobočkami v jiných státech

—  lokální servis zahraničním zákazníkům s pobočkou v České republice, možnost správy pojištění i pro mateřskou společnost a pobočky       ve skupině

—  přístup ke znalostem a odlišnostem trhů pojištění pohledávek ve světě

Více se dozvíte zde.