Princip pojištění pohledávek


Prodáváte zboží nebo služby na fakturu a obáváte se, že vám zákazník nezaplatí? Řešíte otázku, zda zakázku vzít či nikoli? Neznáte budoucího obchodního partnera? Pak pojištění pohledávek je produkt přímo pro vás.

Pojištění kryje ztráty způsobené platební nevůlí nebo neschopností vašich zákazníků. Pomáhá v situacích, kdy odběratel nedokáže nebo není ochoten zaplatit své závazky včas. Týká se dodávek zboží nebo poskytování služeb na tuzemském trhu nebo v zahraničí. Vhodné pro společnosti bez ohledu na jejich velikost a oblast podnikání. Díky pojištění pohledávek vám banky mohou poskytnout potřebné financování.

Pojištění je vhodné na opakující se dodávky se splatností kratší než jeden rok, nicméně v poslední době dokáží pojišťovny nabídnout krytí i jednorázových pohledávek, tzv. single risk. Záleží vždy na individuálním případu.

Pojištění pohledávek vám umožňuje efektivně řídit jejich strukturu. Není totiž pouze ochranou před neuhrazenými platbami odběratelů. Díky průběžnému sledování jejich kvality zároveň umožňuje škodám předcházet. Náhlý výpadek pohledávek navíc nemůžete zahrnout do ceny zboží. Cenu pojištění ano.

Ke stažení


Dotaznik

Dotazník pro sjednání pojistné smlouvy