Pojistná smlouva


Všechny pojišťovny sjednávají pojistné smlouvy zpravidla na jeden rok s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Každá z nich má své specifické podmínky pojištění, které nastaví přesně podle vašich potřeb. Součástí smlouvy je elektronický přístup ke správě vašich pohledávek, tzv. online, díky kterému žádáte o úvěrové limity, hlásíte pojistné události, atd. Odkazy na elektronické portály jednotlivých pojišťoven najdete v sekci on-line.
Pomůžeme vám vyplnit formulář, na jehož základě pojišťovny vypracují své návrhy pojistných smluv. Mimo jiné v nich upřesní:

  • země, na které se pojištění vztahuje
  • výši pojistného
  • maximální výši plnění
  • pojistné kvóty (spoluúčasti)
  • lhůty pro ohlášení nezaplacených pohledávek
  • karenční lhůty (viz zde)
  • vyúčtování škody