Spoluúčast


Podle rizika spojeného s jednotlivými odběrateli stanoví pojišťovny míru spoluúčasti. Odškodnění pak určuje rozdíl mezi výší nezaplacené pohledávky (maximálně do výše pojistného limitu) a spoluúčasti.