Co pro vás děláme


 

Na základě analýzy vašich zákazníků vám připravíme optimální návrh pojistného krytí rizik. Na rozdíl od agentů jednotlivých pojišťoven s nimi nejsme nijak svázáni, jejich nabídky proto posuzujeme nezávisle.

Při vašem jednání s pojišťovnou vás budeme zastupovat a s využitím všech našich znalostí vám vyjednáme co možná nejvýhodnější podmínky pojistné smlouvy. Tím pro nás ale naše práce nekončí. Po celou dobu trvání smlouvy navíc důkladně sledujeme její průběh.

Naše služby v kostce:

  • poradenská činnost
  • osobní účast na jednání s pojišťovnami
  • zpracování výběrových řízení včetně podrobného srovnání nabídek (upozornění na pozitiva i negativa jednotlivých nabídek), doporučení vhodného pojistitele, podpora při vyjednávání optimálních podmínek
  • školení - odborné proškolení na začátku spolupráce a v případě potřeby kdykoli v průběhu trvání pojistného vztahu, stručné shrnutí nejdůležitějších parametrů smluv pro lepší orientaci
  • podpora při likvidaci pojistných událostí
  • podpora při pravidelném reportu obratu k pojištění, na základě kterého pojišťovny stanovují pojistné
  • pomoc při žádosti o úvěrový limit
  • kontrola naplňování pojistné smlouvy
  • zajištění obnovy pojistné smlouvy
  • a nespočet dalších činností, které vám usnadňují život