Atradius - Cover On Top


Navyšte si pojistné krytí – rychle a flexibilně

Pojišťovna pohledávek vždy nemusí z různých důvodů pokrývat požadavky zákazníka na pojistné limity. V takových případech, kdy jsou limity potvrzené pouze částečně, Atradius nabízí nově možnost rozšíření pojistné ochrany od Tokio Marine Kiln.
Atradius ve spolupráci s Tokio Marine Kiln, vedoucím mezinárodním poskytovatelem pojištění pro podnikatele a průmyslové podniky, vyvinul inovativní pojištění CoverOnTop (dale: COT). Atradius tak může zajistit požadovanou pojistnou ochranu rychle, jednoduše a flexibilně, a to až do plné výše limitu. Pohledávky jsou pojištěny u Tokio Marine Kiln zpravidla za stejných podmínek jako u Atradius. Stávající koncept pojištění pohledávek je nadále zachován.

Přednosti CoverOnTop

Je sjednán limit celkové dodatečné kapacity na celé pojistné období a není potřeba žádat o jednotlivé limity.

Celkový limit je kalkulován dle skutečné potřeby (jedná se o rozdíl mezi částečně schválenými limity a skutečně poptávanými limity).

Schválený částečný limit u Atradius je možné potvrdit až do jeho dvojnásobku.

COT krytí je čerpáno z předem sjednaného celkového limitu pro všechny odběratele, na které Atradius schválil částečný limit.

Tokio Marine Kiln již neprovádí další prověření odběratele a neúčtuje si poplatky za prověření a monitoring.

Rozsah pojistného krytí je sjednán v pojistné smlouvě s Atradius, např. podmínky pro jednotlivé státy a pojistná sazba.

Smlouva COT je administrativně nenáročná. Podmínkou smlouvy je nabídková povinnost, což znamená, že sjednaný celkový limit musí být dostatečný k pokrytí všech jednotlivých COT limitů nebo musí být následně navýšen.

Maximální pojistná ochrana za atraktivní cenu je závislá na výši celkového limitu pojistné kapacity.

Nejsou potřeba hlášení obratu či zůstatků.

Pojištění COT lze využít ve spojení s factoringem a financováním k zajištění dostatečné likvidity.

Dodatečná pojistná ochrana představuje příležitost pro navýšení obratu a zvýšení profitability.

Stáhnout Atradius CoverOnTop