ANALÝZA VÝKONNOSTI V PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ PODLE ATRADIA

Analytici pojišťovny Atradius zpracovali přehlednou analýzu výkonnosti v průmyslových odvětvích podle států

V rámci Evropy byla celosvětovou pandemií a navazujícími opatřeními nejvíce dotčena odvětví automotive, služeb, spotřebního zboží, dopravy a textilního průmyslu a často více než dvouměsíční výpadek provozu a oslabení poptávky citelně ovlivňuje budoucí vývoj v těchto sektorech trhu. Naproti tomu nízké, nebo téměř minimální dopady registrujeme v oblastech potravinářství, farmaceutického a chemického průmyslu a rovněž finančních služeb. Stabilní situace je v oblasti zemědělství s výjimkou Velké Británie, Francie, Ruska a Dánska, kde je prognóza oslabení.
 
Podle jednotlivých trhů v Evropě očekáváme největší dopady na ekonomiky Francie, Španělska a Portugalska. V globálním pohledu je nejsilnější oslabení v Brazílii a Mexiku a na Blízkém východě zpomalují Spojené Arabské Emiráty.

Přehled výkonnosti průmyslových odvětví podle států naleznete zde: