nový produkt CREDIRECT

Společnost KUPEG připravila nový produkt CREDIRECT pro pojištění pohledávek.
3.2.2014
Pojistné smlouvy s platností od 1.1.2014 budou sjednávány pod tímto novým produktem. Pojistné smlouvy eMODUL (VPP GA.04) sjednané v roce 2013 a v dřívějších letech budou postupně převáděny na nový produkt CREDIRECT k datu obnovy pojistné smlouvy.