Výrobci automobilů budou mít opět komplikovanější život

Nové emisní normy pro redukci oxidu uhličitého mohou výrobcům automobilů zkomplikovat život více, než očekávali.

Výrobci automobilů budou mít opět komplikovanější život

22.9.2019
Nikoli brexit nebo potenciální celní tarify Spojených států, ale nové emisní limity Evropské unie pro produkci oxidu uhličitého lze v současnosti považovat za největšího strašáka automobilové výroby nadcházejících let. Nové emisní cíle se tak staly jedním z nejambicióznějších závazků na mezinárodním poli.

Evropský parlament schválil v dubnu přísnější emisní normy, kterými výrobce aut zavázal ke snížení emisí oxidu uhličitého o 15 % do roku 2025, a až o 37, 5 % do roku 2030. Původní návrhy přitom počítaly se snížením emisí o 30 % do roku 2030. Tímto opatřením se členské státy Evropské unie snaží naplnit mezinárodní cíle stanovené Pařížskou dohodou. Lze proto očekávat, že nové emisní cíle mohou mít potencionálně negativní dopad na celý automobilový průmysl.

„Předpisy EU vyžadují, aby průměrné emise CO2 klesly do roku 2021 u nových automobilů na 95 g/km. Pro srovnání – předchozí povinná norma z roku 2009 předepisovala pokles emisí u dopravních prostředků na 130 g/km. Přitom nejnovější čísla z roku 2018 ukazují, že úroveň emisí oxidu uhličitého se u automobilů pohybovala těsně pod 120 g/km. V praxi to znamená, že měření, která budou prováděna v roce 2021, budou muset brát v úvahu hodnoty z let 2020 – 2021. Výrobci tak budou skutečně čelit náročné výzvě – snížit emise o 20 % v období let 2019 – 2020. Pro srovnání uvádím, že dosáhnout 25% snížení trvalo automobilovému průmyslu v předchozím období deset let“, říká Jakub Cerman, Risk Director společnosti Euler Hermes v České republice.

Celý článek od Euler Hermes si můžete přečíst zde: EH emise CO2