KRIZE COVID-19

V prvním čtvrtletí roku 2020 Euler Hermes snižoval rizikový rating u rekordního počtu 126 průmyslových odvětví. Přiblížíme Vám pohled analytiků pojišťovny EH na aktuální situaci v české ekonomice i v rámci světového hospodářství.

Důsledky pandemie koronaviru zasáhnou téměř všechna odvětví průmyslu

Globální ekonomika, již oslabená řadou faktorů (B-rexit, obchodní války), čelí v současnosti nové výzvě: pandemii
Covid 19. Ne jen, že jsme svědky závažných lidských ztrát, pandemii rovněž podléhá i světový obchod, dochází k narušování zásobovacích řetězců a obchodních operací, zasaženy jsou i domácnosti a mezinárodní obchod je
závažně omezován.

I v České republice ekonomika trpí, očekává se reálný pokles HDP, některé sektory vykazují nulovou aktivitu,
očekávaný deficit státního rozpočtu se navýšil podruhé v krátké době, a to na 12 miliard EUR.
Vliv pandemie na jednotlivá odvětví průmyslu u nás i v zahraničí naleznete zde:

EH Sector Risk 2020
velikost: 360 kB